Τίτλος:
Νάτσων, «Φίλε μου ακριβέ»
Έκδοση:
1930
Είδος έργου:
Μετάφραση
Τίτλος εντύπου ή αυτοτελούς έκδοσης:
Νέα Εστία, τχ. 89
Σελίδες:
908
Περίληψη-σχόλια:
Μετάφραση ποιήματος του Νάντσον από τα ρωσικά.