ΤΟ ΕΡΓΟ

Οι καθηγητές, οι λόγιοι, οι μεταφραστές, οι εκδότες, είναι πρόσωπα κλειδιά για την εμπεριστατωμένη μελέτη των πολιτισμικών μεταφορών στη διάρκεια μιας μακράς περιόδου από την ίδρυση του ελληνικού κράτους (1830) έως και την πτώση της δικτατορίας (1974). Η προσέγγιση που πραγματοποιείται είναι κατά βάση προσωπογραφική / βιογραφική έτσι ώστε, όμως, πίσω από τα πρόσωπα να μελετηθούν οι διάφοροι τύποι πολιτισμικής διαμεσολάβησης και μεταφοράς καθώς και οι θεσμοί με τους οποίους συνδέονται τα πρόσωπα αυτά. Αντικείμενο της έρευνας είναι να διερευνηθούν τα διαπολιτισμικά δίκτυα των λογίων και των καθηγητών, τα δίκτυα των μεταφράσεων, των μεταφραστών και των περιοδικών, οι πολιτικές της έκδοσης και της μετάφρασης, η ιστορία των πανεπιστημιακών εδρών και των ιδρυμάτων κ.ά.

Στόχος είναι η δημιουργία μιας δυναμικής και ανοικτής στο κοινό ιστοσελίδας, η οποία θα περιέχει Βάση Δεδομένων ιστορικών στοιχείων, μελέτες, ψηφιοποιημένα τεκμήρια, κείμενα και εικόνες, με αντικείμενο την προσωπογραφική (βιο-εργογραφική) παρουσίαση, μελέτη και τεκμηρίωση της δράσης όσων λογίων, καθηγητών, γνωστών ή και λιγότερο γνωστών στη βιβλιογραφία, αλλά και όσων φορέων (Σχολές, έδρες, τύπος, κ.λπ.) λειτούργησαν ως πολιτισμικοί διαμεσολαβητές για τη συγκρότηση, την πολιτισμική ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό του ελληνικού κράτους, κατά την περίοδο 1830-1974. Η ιστοσελίδα θα περιέχει (α) την εργο-βιογραφική παρουσίαση του κάθε προσώπου, (β) την κριτική αποτύπωση της δραστηριότητάς του, (γ) μελέτες σχετικές με το/τα πρόσωπα αυτά και γενικότερα την εποχή τους, (δ) τη σχετική βιβλιογραφία (ψηφιακή και έντυπη), (ε) ψηφιοποιημένα τεκμήρια και εικονιστικό υλικό.

Στο πλαίσιο του προγράμματος έχει επίσης υπογραφεί Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του ΕΙΕ και του Πανεπιστημίου Πατρών. Στο πρόγραμμα συνεργάζονται συνάδελφοι που προέρχονται από τα ακόλουθα Πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Université de Tours, INALCO-CREE, École des Hautes Études en Sciences Sociales (Παρίσι). Πολλά εικονιστικά τεκμήρια της Βάσης Δεδομένων θα συνδεθούν με την «Εικονιστική προσωπογραφία» του «Πανδέκτη» (Ψηφιακός θησαυρός ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού), έτσι ώστε να αξιοποιηθεί η υπάρχουσα ερευνητική υποδομή του ΙΙΕ. Το ερευνητικό έργο συνεργάζεται στενά με τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και έχει ενταχθεί στον 5ετή επιστημονικό προγραμματισμό της Σχολής (2017-2921), από την οποία χρηματοδοτείται η μετάφραση των κειμένων στα γαλλικά και επιμέρους επιστημονικές συναντήσεις.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Υπεύθυνη ερευνήτρια: Ουρανία Πολυκανδριώτη

Επιστημονικοί Συνεργάτες: Σοφία Ματθαίου, εντεταλμένη ερευνήτρια ΙΙΕ/ΕΙΕ, Αλεξάνδρα Σφοίνη, εντεταλμένη ερευνήτρια ΙΙΕ/ΕΙΕ, Φιλίππα Χορόζη, υποψήφια διδάκτωρ ΕΚΠΑ